Phone: +36 30 4913084
Search - VirtueMart
Keresés - Hírcsatornák
Keresés - Címkék

Hamarosan érkezik

.....

 

 

Galériánk több mint 25 éve foglalkozik régiségek, műtárgyak gyűjtésével, adásvételével...

 2015 óta Balatonfüreden várjuk Önöket a Csokonai utca 1.sz alatt lévő üzletünkben ( a 71-es főúton a lámpás körforgalom előtt) műtárgyakkal, kortárs és antik műalkotásokkal, antik és modern lakberendezési tárgyakkal, kézcsomózású szőnyegekkel, egyedi ajándéktárgyakkal  akár a nyitvatartási időn kívül is telefonos egyeztetés után...

Kontakt: Orbán János 

Tel: 0036304913084

Instagram: johannesblonde

Facebook: Artantik

 Orbán János  0036304913084

Szilágyi Ildikó 0036309978283

instagram: johannesblonde

Facebook: Artantik

 
 

14 napos elállás

Az Elállási jog kizárólag fogyasztókat illet meg! 

Fogyasztó: "A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy"

Vásárlástól való elálláshoz az alábbiak megléte feltétlen szükséges

- A termék és tartozékai hiánytalan megléte
- A termék gyári csomagolása
- Számla másolata
- Garanciajegy másolata
- Vásárlástól való elállás űrlap (hiánytalanul kitöltve): Letöltés

Személyesen a Szervizünkbe (az üzletünk mellett található) tudja elhozni a terméket, szervizünk nyitvatartási idejében: H-P 10-19.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján, Önt a Trans-Comp 3000 Kft.  (székhelye: 8230 Balatonfüred, Kelén u. 8., adószám: 12930818219 ) vállalkozás, az elállási, szavatossági, illetve jótállási jogainak érvényesíthetősége tárgyában, az alábbiakról tájékoztatja.


Elállási jog

Ön 14 (tizennégy) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék szolgáltatása esetén, az elállásra nyitva álló határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi, több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatása esetén pedig a határidő kezdete az a nap, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai, vagy elektronikus levél útján) az alábbi címre:

Trans-Comp 3000 Kft.   
8230 Balatonfüred, Kelén u. 8.            
adószám: 12930818219 
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is: Letöltés

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállást kizáró okok:

A fogyasztó nem állhat el a vásárlástól a következő esetekben:

  • - Lezárt csomagolású higiéniai termékek esetében, amennyiben a csomagolást megbontották. Ide értendő minden olyan termék, amely rendeltetésszerű használat során bármilyen testnedvvel érintkezik. (pl. fülkagylóba helyezhető fülhallgató, fogkefe, stb.) Szintén ide tartoznak a haj és bőrápolási        termékek, melyek közvetlenül érintkeznek a testtel. (pl. fésű, hajsütővas, epilátor, bőrradír, borotva, stb.) Az ezekbe a kategóriákba nem eső termékeknél is megtagadható az elállás - higiéniai okból - túlzott koszolódás esetén. Kérjük a termékeket tisztán visszajuttatni!
  • - Fogyó eszközök esetében, illetve olyan termékeknél, amelyek használatuk során elválaszthatatlanul vegyülnek egymással; ha a csomagolást megbontották. (pl. tintapatron, tisztítószerek, hűtőpaszta, 3D nyomtató filament, stb.)
  • - Szoftverek esetében, ha a csomagolását megbontották.
  • - Nem rendeltetésszerű használatból eredően garanciavesztes termékek esetében.

 A fogyasztó csak bizonyos feltételekkel állhat el a következő esetekben:

  • Felhasználói fiókhoz kötött vagy jelszóval védhető termékek esetében az elállást csak akkor tudjuk feldolgozni, ha az eszközt megfelelően visszaállították a gyári állapotra. (pl. mobiltelefon, gyermek okosóra, sportóra, notebook, prémium nyomtatók, stb.) Gyermek okosórák esetében nem elegendő az applikáció törlése, az applikációba regisztrált fiókon belül kell megszüntetni a párosítást. A gyermekek adatainak védelme érdekében kérjük ne felejtse el ezt a lépést amennyiben el szeretne állni a vásárlástól!


Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. Az átadás helye, illetve a visszaküldés címe a Trans-Comp 3000 Kft. 8230 Balatonalmádi, Szabolcs u. 25. alatti üzlete. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege bruttó 10.000,-Ft.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.


A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

A weboldalon feltüntetett adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek. Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Kövessen minket

Menus Offcanvas